Maria S.

Maria S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

344 reviews

Professional Teach kids teacher with 18 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • – hiện tại

 • 1995 – 2000

  South Ukrainian National Pedagogical University named after Ph.D. Ushinsky

  English teacher

  Specialist

Kinh nghiệm làm việc

 • 2000 – 2020

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2000

  специалист - ОЮУПУ им. К.Д.Ушинского

Teacher video cover
Studying English with me, your child will never confuse the verbs run, jump, sit, fly, because when learning them, he will run, jump or "fly". Physical activity in the classroom will not only make the process of monotonous memorization fun, but will also help you learn words faster! This method is called "TPR" and is one of the most effective for learning at an early stage. I also use interactive games, bright videos and fun songs that your child will hum even after class! My pedagogical credo is “Learn English while playing! ".
 • Kinh nghiệm làm việc 18 years
 • Học từ 5 đến 16 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ, tiếng ukraina
Đặt lịch học