Dawid P.

Dawid P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

209 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 3 – 5

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  Wychowanie fizyczne

  Licencjat

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2020

  Elmot Sp. z o.o.

  Warehouseman

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  Specialized training camp "Euroweek - school of liders" - Euroweek

Teacher video cover
Hi, my name is Dawid and I am from Poland. I am currently in my 3rd year of studying physical education at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. In the future I want to be a physical education teacher and I think this is my dream job. Sports have always been my passion and being able to teach others would be the greatest reward. Of course, in college I also have English and I practice it. In the past I have tutored younger kids. I have always been linguistically gifted, and learning new languages is an interesting challenge for me. I want the kids I teach to have fun and enjoy learning English through interesting games and activities.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan bản ngữ
Đặt lịch học