Arpine R.

Arpine R. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

8 reviews

Professional IELTS, Teach kids teacher with 12 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2006 – 2012

  Vanadzor state teachers' training institute

  English teacher

  Master

Kinh nghiệm làm việc

 • 2014 – now

  Local school

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2012

  - Vanadzor state teachers' training institute

Teacher video cover
Hello, I am Arpine, I am from Armenia. I have master's degree in taching English language and literature. It is already 12 years that I have been teaching English. I enjoy learning myself and I make the teaching process enjoyable.
 • Kinh nghiệm làm việc 12 years
 • Học từ 4 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, tiếng ba lan, tiếng pháp, armenian bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới