Serena C.

Serena C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

137 reviews

Professional Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 5 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2002 – 2005

  Kingston University (UK)

  Graphic Design

  BA with Honours in Arts

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2023

  Freelance

  Teaching one-to-one English lessons to children and adult learners, levels: A1, A2, B1, B2,C1

 • 2019 – 2020

  WSE, Genoa (Italy)

  Personal Tutor at Wall Street English

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  CELTA Teacher Training Level 5 - Issued by Cambridge University, I attended the course at the British Council

 • 2020

  Practical Solution for Dyslexia Level 3 - British Dyslexia Association

 • 2020

  Dyslexia and Co-occurring Difficulties - Dyslexia Action

Teacher video cover
I have a level 3 Dyslexia certificate issued by the British Dyslexia Association. I love helping kids overcome obstacles and make their learning experience successful and fun. I use lots of visuals and body language to support young learners' comprehension and memorization. I have puppets as teaching assistants, and my students love them! I've been teaching English for 5 years.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 7 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ý bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học