Alina S.

Alina S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

260 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2021

  Kyiv National Linguistic University

  Germanic Languages and Literature (including translation)

  Bachelor's Degree

 • 2021 – 2022

  National Aviation University

  Germanic Languages and Literature (including translation)

  Master's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – hiện tại

  Freelance

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Master's Diploma - National Aviation University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi there! My name is Alina. I graduated from Kyiv National Linguistic University. I have a Master's degree in Philology and Translation. I have been working as an English teacher since 2019. I love being around students. People say that I am a great listener and communicator, and it is easy for me to win children's hearts. I am interested in many things, including traveling, literature, cooking, and model building.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 16 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh, tiếng đức
Không dành cho các học sinh mới