Zoriana N.

Zoriana N. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

180 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – now

  Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

  translator

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Adalbert Stifter Praxisvolksschule der Privaten Pädo Hochschule der Diözese Linz

  teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • -

Teacher video cover
My name is Zoriana. I am a student at the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. I studied for 1 semester at the Private Pedagogical University of Linz and did an internship at a primary school there. I have also been tutoring for 3 years. We listen to music, watch videos, play games, and do lots of other things during the lessons. I like to cycle, walk with my dog, and do sports, so I have an active lifestyle. I also like to watch series and anime as well as play computer games.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga
Đặt lịch học