Simona J.

Simona J. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

149 reviews

Professional IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • – hiện tại

  West University of Timisoara

  Romance Language and Cultural Studies

  Masters in Linguistics

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2019

  MANA

  Social Pedagogue

 • 2021 – 2022

  British School Caserta

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages - IH Belgrade

Teacher video cover
Hello, My name is Simona. I have a Masters in Linguistics, and I'm also a CELTA certified teacher. I enjoy teaching students of all ages. I especially like teaching children and young adults. I like hiking, travelling, and learning about different cultures.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 5 đến 55 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý, tiếng rumani bản ngữ, tiếng serbian bản ngữ, tiếng pháp
Đặt lịch học