Lyndi P.

Lyndi P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

150 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2017

  West Visayas State University

  English

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2021

  First Future

  ESL Teacher

 • 2021 – 2023

  Talk915

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  Teaching Knowledge Test - Cambridge Assessment English

 • 2021

  120 Hour TEFL Certificate of Completion - TEFL Professional Development Institute

Teacher video cover
My name is Lyndi from the Philippines. I'm 26 years old. I have taught diverse learners of all levels for many years. I have 5 years of experience as an ESL teacher, a TKT certificate, and a 120-hour TEFL certificate of completion. I love to see students have fun while learning English, so I use toys and realia in my classes. I work with enthusiasm and positivity. I’m interested in various topics, and I’m happy to focus on my learners’ goals. I give them ample time to share stories and express themselves in class. Thus, making English easy and enjoyable to learn.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học