Joseph Cyril L.

Joseph Cyril L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

317 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2018

  Saint Columban College

  Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2022

  51 talk

  Master Teacher A/ Club Captain

 • 2022 – 2023

  Novakid Inc.

  ESL teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • -

Teacher video cover
Hi! My name is Joseph. I've been happily teaching English online since 2019. I teach students at different levels from kids, teens to adults. I am very passionate when it comes to teching. When I see my students smiling and enjoying learning, it makes me very happy as a teacher. I make sure that my students are having interactive, engaging, and interesting English lessons every time. I love reading English books and watching English movies too. I love meeting people from different parts of the world. In teachng, being patient and understanding to the student at all times makes the difference between a good class and a bad class. Thus, building rapport in the class with the student and alson with the parent has wonderful outcomes. I am looking forward to meeting you, see you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học