Krisha V.

Krisha V. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

292 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2006 – 2010

  Primary School

  Engliash

  Graduate

 • 2010 – 2014

  Secondary High School

  English

  Graduate

 • 2014 – 2019

  College/ University

  English

  Bachelor of Science in Accounting

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2021

  Acadsoc

  English Teacher

 • 2021 – 2023

  iTutorGroup

  English Consultant

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  TEFL - TEFL Professional Development Institution

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello I'm Krisha Vergara, currently living here in the Philippines I am a bachelor and Tefl certicate holder. I've been an online English Teacher for about 3 years now in that experience I've adapt an innovative mind to bring out the best in my students. I am passionate, funny, creative, hard-working and dedicated in my class. I make sure that my students are having fun and relaxed but at the same time they are learning and engaging in English Language . Because I believed that Knowledge is a power to open up a better future.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới