Timea P.

Timea P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

93 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2018 – 2021

  Transylvanian University of Brasov, Faculty of Letters

  American Studies

  Bachelors Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2023

  Allright

  English teacher at Allright

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  C1 Level Exam in the English Language - European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

 • 2018

  Cambridge C1 Level Exam in the English Language - British Council of Romania

 • 2021

  Bachelors Degree - Transylvanian University of Brasov, Faculty of Letters, American Studies

Teacher video cover
Hello! My name is Timea, I am a 25 year old University Graduate who loves children and would like to help them learn the English language in a fun non conventional way. Allright seems like a wonderful platform to achieve this! I would be the perfect teacher for your child for the following reasons: I have a Bachelor's degree in American English, I have multiple C1 level english diplomas, my knowledge of the language comes from a young age since I spent most of my childhood in the United States and attended school there, I love working with children and have been teaching my younger family members english since they were born. I would love to help your child as well! I guarantee that you will not be disappointed, I cannot wait to start ! Timea Papp-Cîndea
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng rumani, tiếng hungary bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học