Rica G.

Rica G. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

9 reviews

Professional IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2011 – 2015

  Kapalong College of Agriculture, Sciences and Technology

  Teaching kids

  Bachelor of Elementary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2017

  Go to World Corporation

  ESL Teacher

 • 2016 – 2017

  Buhangin Elementary School

  Teacher

 • 2020 – 2023

  ACADSOC

  ESL Teacher

 • 2021 – 2023

  ALPHA ACADEMY

  ESL TEACHER

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2015

  DIPLOMA - Kapalong College of Agriculture, Sciences and Technology

 • 2017

  Certificate of Employment - Go to World Corporation

 • 2017

  Certificate of Employment - Buhangin Elementary School

 • 2020

  TEFL Certificate - TEFL Professional Development Institute

 • 2022

  C1 English Proficiency Certificate - EF SET ORGANIZATION

 • 2023

  Certificate of Employment - ACADSOC

Teacher video cover
I am Rica, 29 years old, a college graduate with a degree of Bachelor of Elementary Education, a licensed professional teacher, and TEFL certified from the Philippines. I am a skilled and enthusiastic ESL teacher with 5 years of experience. I taught Korean, Chinese, and Vietnamese students individual and group classes
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới