Robin A.

Robin A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

76 reviews

Professional IELTS, Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2020

  Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology

  Veterinary Medicine

  Master's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2023

  Freelance english tutor

  Private tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Training - All Right ESL

Teacher video cover
Hello! My name is Robin, am from Kenya but currently living in Ukraine. I am passionate about teaching and it gives me great satisfaction to see my pupils and students improve their English skills. In class i will use examples, illustrations, ask questions,props and games to make the students better understand and make the class more interesting.See you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng ukraina, tiếng swahili bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới