Stelina C.

Stelina C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

2 reviews

Professional Teach kids, Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2017

  Vath Korreshi gimnasium

  English language

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2024

  Self employed

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • 2019

  tesol - online

Teacher video cover
Hello My name is Stella. I have been working as an English teacher for more than 4 years. I have been working with different ages and different levels. My hobbies are traveling and listening to music. Can`t wait to meet you!
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 2 đến 60 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha, albanian bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới