Yulia B.

Yulia B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

73 reviews

Professional State Final Assessment, External Independent Evaluation, Teach kids teacher with 9 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1999 – 2004

  Sumy State Pedagogical University

  English, German and Literature

  specialist

Kinh nghiệm làm việc

 • 2005 – 2014

  Sumy State Pedagogical University

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2004

  Diploma - Sumy State Pedagogical University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi, my name is Yulia Bila and I have been teaching English for twenty years. I graduated from Sumy State Pedagogical University, philological faculty. Why have I decided to be a teacher of English? English is a wonderful world and philosophy that captured me and opened lots of horizons in life. And for you, my dear student, English will open lots of possibilities- education , work, traveling, communication with people all over the world. I teach pupils of all ages, starting from young learners - together we open a wonderful world of English, and teens who need to develop their skills. On my lessons I use communicative methods of teaching , lots of speaking, games, songs, of course, we will not forget about grammar, listening and writing. Let's start?)
 • Kinh nghiệm làm việc 9 years
 • Học từ 7 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng đức
Đặt lịch học