Lana M.

Lana M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

54 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, State Final Assessment, External Independent Evaluation teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2025

  Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

  Risk managment

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2022

  Limited liability company "Enem"

  Sales manager

 • 2023 – now

  All Right School

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

Teacher video cover
Hi, this is teacher Lana from Ukraine. At the moment I'm studying risk management at the University of Internal Affairs and at the same time I'm an exchange student at Jan Kochanowski University in Poland. I know that English opens up many opportunities for your future life and career. With good knowledge of English, you can freely travel around the world, meet new people and discover many interesting things. Therefore, sign up for non-boring English lessons with me and start investing in your future now. See you
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 13 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga bản ngữ
Đặt lịch học