Daliborka S.

Daliborka S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

141 reviews

Professional TOEFL, IELTS, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2006 – 2010

  Faculty of Business Studies

  International business

  Bachelor of Economics

 • 2010 – 2012

  Faculty of Business Studies

  Business menagement

  Master's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2017

  Historical archive

  Administration

 • 2019 – 2023

  Private practice

  English teacher

 • 2021 – 2023

  Native Camp

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TEFL - TEFL Professional Development Institute

Teacher video cover
Hello, my name is teacher Daca, I am from Serbia, and I am 35 years old. I have a master's degree in economics and a TEFL certificate for knowing the English language, I work already 4 years as an English teacher, and the English language is my passion, I am very patient and understanding so don't worry about making mistakes I can assure you that you will enjoy the process of learning English. I can't wait for us to study together, see you soon, bye!
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng tây ban nha, tiếng serbian bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới