Hazel T.

Hazel T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

7 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, High school graduation examination, Eighth-grade examination (E8), ASD (Autism Spectrum Disorder), External Independent Evaluation, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1990 – 1995

  Sacred Heart College

  Elemntary

 • 1996 – 1999

  Sacred Heart College

  High School

 • 2002 – 2006

  City College Of Lucena

  Major in Multimedia

  BS in Information Management

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2020

  51talk

  English Teacher

 • 2020 – 2023

  ItutorGroup

  English Consultant

 • 2021 – 2023

  Preply

  English Teacher

 • 2022 – 2023

  Bizmates

  Business Consultant

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  15215172PE - Teaching English as Foreign Language (TEFL)

 • 2020

  1-51TXXXX565 - Teaching English to Speakers of Other Language (TESOL)

 • 2020

  51TXXXX742 - Teaching English to Young Learners (TEYL)

Teacher video cover
I am an English teacher with 5 years of experience. I graduated from the university with a degree in Information Management majoring in Multimedia. I've been teaching all levels of students. I have TESOL, TEYL, and TEFL certificates. I am very passionate about teaching, My students are my motivation. My hobbies are traveling, reading, watching movies, and listening to music.
 • Học từ 3 đến 80 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học