Valeria H.

Valeria H. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

135 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2022

  National University "Chernihiv Collegium" named after T. G. Shevchenko

  Education/Pedagogy (English Language and Literature)

  Master's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2020

  Self-employed

  English Tutor

 • 2023 – hiện tại

  All Right

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Master's Diploma - National University "Chernihiv Collegium" named after T. G. Shevchenko

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I'm a motivated and enthusiastic individual with knowledge of the English language. I am getting a degree as English philologist. I have outstanding communication skills with children of all ages. I enjoy teaching with fun, games, and activities.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 11 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới