Iryna P.

Iryna P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

349 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2008 – 2013

  Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tuchuna

  Teacher of English Language and Literature

  Bachelor's degree, Specialist's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2015

  Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tuchuna

  English teacher assistant

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2013

  Bachelor's degree - Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tuchuna

Teacher video cover
My name is Iryna. I gratuated from Linguistic University in 2013. I have a bachelor's degree in English philology. I really love teaching! It's one of my passions! We play games, sing songs and of course learn English language in my lessons. I also like travelling and discovering the world!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới