Erika A.

Erika A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

596 reviews

Professional TOEFL, IELTS, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – present

  College of Immaculate Concepcion

  EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECE)

  MASTER’S DEGREE

 • June 2010 – April 4, 2014

  Nueva Ecija University of Science and Technology, Nueva Ecija, Philippines

  Major In Basic Education

  BACHELOR OF ELEMENTARY EDUCATION

Kinh nghiệm làm việc

 • January 2016 – August 2019

  TALK 915 (CHINA)

  HOME BASED ONLINE ENGLISH TEACHER

 • January 2019 – August 2019

  CHI PAN GROUP (CHINA)

  HOME BASED ONLINE ENGLISH TEACHER

 • June 2014 – March 2016

  FUNNY EDU (KOREA)

  HOME BASED ONLINE ENGLISH TEACHER

 • June 2016 – September 30,2019

  DEPARTMENT OF EDUCATION DIVISION OF NUEVA ECIJA, PHILIPPINES

  PUBLIC SCHOOL TEACHER

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2014

  Bachelor Of Elementary Education (Basic Education) - Diploma

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2014

  Licensed (Teaching Certificate) -

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TESOL Certified (120 hour TESOL Certificate) - International Open Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I am Erika M. Austria, 26 years old from the Philippines. I finished the degree of Bachelor of Elementary Education major in Basic Education and I am currently studying for my Masters major in Early Childhood Education (ECE) and I am also TESOL certified. I have been teaching English online for more than five years. I started my career in Online teaching way back in 2014 is where I handled and taught Korean students after that year, I decided to apply to a Chinese company where I handled Chinese young learners. I love teaching. I was also a Public School teacher. Being a classroom teacher taught me many things such as using varied gestures, facial expressions, and body language, be an enthusiastic educator to attract the attention of the learners, and be helpful to the students, Help them to explore and build their confidence in dealing with others especially in using the English language. These experiences helped me to assess the needs and levels of my students and I applied those lessons I gathered as a school teacher in the field of Online Teaching which made my classes awesome and productive.
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 đến 15 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, không nói tiếng nga
Đặt lịch học