Emanuel M.

Emanuel M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

69 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2009 – 2022

  Abeka Academy, Homelife Academy, Alison, Khan Academy

  Microsoft Excel

  high school

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2023

  Private Business, Jardines Express

  Owner

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  TEFL - Teacher Record

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Microsoft Excell Esentials - Alison

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! My name is Emanuel, I live in Ecuador and love teaching English. I was born in the U.S. and have studied English my whole life. Besides that, I also have a 120hr. TEFL certificate. You will find out that my classes are engaging and fun. So I hope to see you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tây ban nha
Đặt lịch học