Julianna B.

Julianna B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

283 reviews

Professional Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2007 – 2012

  Columbia College Chicago

  Fashion Design/Psychology

  BFA

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2021

  VIPKID

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TESOL Advanced - TESOL International Association

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  TESOL Foundation - TESOL International Association

Teacher video cover
Hello! My name is Teacher Julianna (Jill for short)! I am excited to be with All Right! It is nice to meet you! I have a Bachelor of Fine Arts from Columbia College Chicago in Illinois, USA. I have had several years of experience working with children. I also have about 4 years of experience teaching English to children in an online classroom setting. When I was a child, I took classes for a second language, so I understand the excitement and challenges that comes with learning a second language. Outside of the classroom I love traveling, going to museums, concerts, as well as making art and costumes. I have been to seven different countries and seen most of the United States. Which has helped further my knowledge of the world. My goal for teaching with All Right is to make learning English fun and exciting. I look forward to seeing your child in the classroom soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng ba lan
Không dành cho các học sinh mới