Christopher C.

Christopher C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

34 reviews

Professional TOEFL, Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2002 – 2006

  University of Central Missouri

  Music Technology

  Music

Kinh nghiệm làm việc

 • 2007 – 2015

  Music House

  Music Teacher

 • 2020 – 2022

  VIPKid

  Online ESL Teacher

 • 2022 – 2023

  Mint English

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  TEFL - VIPKid

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I am an experienced online English teacher from the United States who is passionate about education and helping students reach their goals. With a warm and empathetic style, I provide a supportive learning environment where students feel comfortable and motivated to learn. While understanding that every student is unique and has different learning needs, I am flexible and adaptable in my teaching approach.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 4 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng hebrew
Đặt lịch học