Sara G.

Sara G. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

142 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2019

  University of Macerata

  literature, linguistics, english and spanish language, didactic

  Bachelor's degree in Foreign Languages and Cultures

 • 2019 – 2021

  University for Foreigners of Perugia

  didactic, linguistics, philology, english and spanish language

  Master's degree in Teaching Italian to Foreigners

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2023

  English private tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  degree certificate - University of Macerata

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi, I'm Sara, I'm Italian and I'm 25 years old. I have a Bachelor's degree in Foreign Languages and Cultures and I can speak English and Spanish. I also have a Master's degree in Teaching Italian to Foreigners. As you can see, learning and teaching languages has always been one of my greatest passions. I love teaching to kids. In fact, I've been teaching English to both kids and high-school students for almost two years now! My lessons are highly communicative: I want to help your children to feel free when they speak! I like singing, dancing, learning languages and travelling around the world ;) I really hope to see you soon to have fun together! :)
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 15 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha, tiếng ý bản ngữ
Đặt lịch học