Ana M.

Ana M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

154 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2023

  Homelife Academy

  English

  High School

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Private Tutoring

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  120-Hour TEFL Certificate - TEFL Professional Institute – TeacherRecord

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! My name is Ana. I was born in Guatemala; but I have lived in several places including Panama, Costa Rica, and Ecuador where I currently live. I have a 120-hour TEFL certification, and I love teaching. Besides that, I also enjoy playing volleyball, the violin, and baking.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha bản ngữ
Đặt lịch học