Talal A.

Talal A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

68 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2025

  Charles University Faculty of Medicine

  General Medicine

  Medical

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2020

  STEM Camp

  Tutor and Camp Counselor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2015

  Camp Counselor - STEM Camp

Teacher video cover
Hello, My name is Talal. I was raised in Toronto, Canada where I finished my high school degree and then moved to the Czech Republic to study Medicine. I really enjoy teaching and interacting which children of all ages. I love being interactive with my students, where in classes we will play games, sing and even dance! In my free time, I am an active person, I enjoy playing football, riding my bike, and going on hikes.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng ả rập, tiếng séc
Đặt lịch học