Sarah W.

Sarah W. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

103 reviews

Professional TOEFL, IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 6 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2018 – 2021

  Silesian University, Katowice

  Specialisation in translations into German.

  BA in English Philology

 • 2019 – 2020

  The Translation Studies Center, Sosnowiec

  The training for translators from PL-ENG and ENG-PL including medical, technical, legal, economic, simultaneous, consecutive and a vista translation.

 • 2020 – 2021

  The Translation Studies Center, Sosnowiec

  The medical specialisation course of ENG-PL and PL-ENG translations in medical translation and interpreting.

 • 2021 – 2021

  The Translation Studies Center, Sosnowiec

  The legal specialisation course of ENG-PL and PL-ENG translations in legal translation and interpreting.

 • 2021 – 2023

  Silesian University, Katowice

  Translation specialisation in German.

  MA in English Philology

 • 2023 – 2023

  Online TEFL Course

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – now

  Sarah Woroniecka

  Private English Teacher

 • 2020 – now

  Medito App

  Translator/Volunteer

 • 2020 – 2021

  Piotr Smętek, Bytom

  Song translator

 • 2020 – 2020

  Eurobusiness Haller, Katowice

  Translator/Trainee

 • 2022 – now

  Sarah Woroniecka

  Sworn translator of the English language

 • 2022 – 2022

  Salveo Rehabilitation Centre, Bytom

  Translator/Trainee

 • 2023 – now

  Appen China

  Linguist in the machine translation development

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  Certificate of the Completion of Intensive Translation Training Course - The Translation Studies Center

 • 2021

  Certificate of the Completion of Intensive Translation Training Course: Medicine and Law - The Translation Studies Center

 • 2023

  CAE certificate - Cambridge Assessment English

 • 2023

  TEFL -

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Sarah. I'm currently finishing my MA in English philology in Katowice, Poland. I've been teaching English for 6 years, both children and adults. My classes are full of fun! We sing songs, role-play, dance, and learn English at the same time! In my free time, I love reading and walking with my dog!
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 7 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan bản ngữ, tiếng đức
Đặt lịch học