Georgeta L.

Georgeta L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

82 reviews

Professional Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 09.2017 – 09.2020

  West University of Timisoara

  English Language and Literature - Modern Languages and LIteratures (German)

  Language and Literature, Bachelor of Philology

Kinh nghiệm làm việc

 • 10.23.2019 – 11.21.2019

  Carmen Sylva National Pedagogical College

  Primary school teaching assistant - Intern

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  Teacher 1st Level (basic) English language and literature - West University of Timisoara

 • 2020

  Teacher 1st Level (basic) English language and literature - West University of Timisoara

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Geta I graduated linguistic university in Timisoara in 2020. I had the opportunity to participate in several internships as an English teacher from 1st to 8th grade. I really love teaching! In my lessons, I use toys, games, and stickers. I also love painting and drawing in my free time.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng đức, tiếng rumani bản ngữ, tiếng serbian
Không dành cho các học sinh mới