Oleksandra K.

Oleksandra K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

224 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2025

  Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

  Secondary Education

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Just School

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  - All Right

Teacher video cover
My name is Oleksandra. I am a second-year student of the Faculty of Foreign Languages at the Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. I have been teaching English for 2 years. I really like teaching students. One of my favorite methods of teaching English is speaking. Also, I like dancing and singing with my students. As for my hobby, I really like doing sport, reading books and watching movies in my free time
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học