Maryia H.

Maryia H. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

77 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2020

  Minsk State Linguistic University

  Interpreting and translation

  Bachelor

 • 2021 – 2024

  University of Wroclaw

  English Studies

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Kelly Services sp zoo

  Interpreter

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - AllRight

Teacher video cover
Hello ! My name is Maryia. I'm a language enthusiast who has been perfecting my English skills since the tender age of 6. When I'm not expanding my linguistic horizons, I'm busy bonding with kids and spreading joy wherever I go.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan, tiếng tây ban nha, tiếng nga bản ngữ, belarusian bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới