Kateryna M.

Kateryna M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

76 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  Poltava State Agrarian University

  Philology

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  English tutor

 • 2022 – 2022

  Marriage agency

  Translator

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  - All Right

Teacher video cover
Hello! My name is Kate and I am an English teacher with one year of working experience. I study at the Faculty of Philology, where I learn and improve my English and German. I traveled a lot around the world, where I used the acquired knowledge in practice. I really like to share my knowledges with students. I also like to read books in my free time.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 12 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới