Saindy T.

Saindy T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

217 reviews

Professional Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 4 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2019

  University of Baguio

  bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  Small World

  Preschool Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Diploma - University of Baguio

 • 2020

  TESOL & TEYL - Teach International

Teacher video cover
Hi, my name is Saindy. I've been in the ESL industry for three years and two years as a preschool teacher. During my college training years, I taught kids with special needs. I handled children with hearing impairments, wherein we used sign language to communicate. I also used to teach kids with autism. I was also a home-school tutor for more than a year. I have experienced teaching in a toddler class. In 2020, I started my career as an English teacher for kids ages 3 to 15. I also had a chance to be an elementary teacher. I also have experience being a preschool teacher, teaching pre-kindergarten and kindergarten learners. I enjoy traveling and love to go to the beach. Singing makes me relax. And I spend my free time watching or sometimes listening to podcasts.
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới