Keith C.

Keith C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

323 reviews

Professional IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2010 – 2014

  WEST NEGROS UNIVERSITY

  ENGINEERING

  BACHELOR OF SCIENCE IN MARINE ENGINEERING

 • 2019 – 2019

  TEACH INTERNATIONAL

  Trained to introduce you to the theory and practice of teaching English as a foreign language

  T.E.Y.L

 • 2019 – 2019

  51TALK

  Teaching English to Speakers of Other Languages

  TESOL

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2018

  MERIMNA INTERNATIONAL

  MUSIC DIRECTOR

 • 2018 – 2023

  51TALK

  MASTER TEACHER/ FREE TRIAL TEACHER SPECIALIST / IELTS TRAINOR

 • 2020 – 2023

  ITUTOR

  ENGLISH CONSULTANT

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • TESOL and T.E.Y.L - Teach International

 • 2014

  DIPLOMA - WEST NEGROS UNIVERSITY

Teacher video cover
My name is Keith. I graduated at West Negros University in Philippines in 2014. I taught music and English for 10 years. I am a TESOL and T.E.Y.L certificate holder. During my class I always use I do, you do and we do method. I always make sure to have fun, engaging and fruitful lesson. I play in a rock band and also I'm a chef running my own restaurant. I'm fun of exercise and healthy food cooking. See you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 3 đến 16 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới