Lavinia M.

Lavinia M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

74 reviews

Professional Teach kids teacher with 18 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2002 – 2006

  Hyperion University

  Acting

  Bachelors Degree in Theater Arts

Kinh nghiệm làm việc

 • 2005 – 2006

  Happy Planet Kids Kindergarden

  Acting Teacher

 • 2006 – 2008

  Fun Science

  Teacher / Entertainer

 • 2008-2009 – 2009

  Zurli

  Actor/Entertainer

 • 2009 – 2012

  Bee-Bee Party

  Actor/Teacher/Manager

 • 2012 – 2023

  Zona de ReCreatie

  Teacher / Actor / Manager

 • 2012 – 2023

  Kermit Kindergarden

  Teacher

 • 2012 – 2023

  Elite Kindergarden

  Acting Teacher

 • 2014 – 2023

  Art Theater of Bucharest

  Acting Teacher / Actor / English-Romanian Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2006

  Bachelors Degree in Theater Arts - ACTING - Hyperion University

Teacher video cover
Hi, I am Lavinia, your child-at-heart-fun&learning-loving English teacher! I have been blessed to guide and help children for nearly two decades, I love creating fun games for children to learn from and I tailor my approach to best fit the uniqueness of each young student. My greatest reward is seeing the joy in children's eyes when learning new things!
 • Kinh nghiệm làm việc 18 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng rumani bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới