Yuliia S.

Yuliia S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

138 reviews

Professional Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2009 – 2014

  State Institution of Higher Education "Kryvyi Rih National University"

  Teacher of Language (English)

  Master degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2014 – 2023

  Lyceum #127 of Kryvyi Rih

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2014

  Master Diploma - State Institution of Higher Education "Kryvyi Rih National University"

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2017

  TPR for Very Young Learners. TPRS (S - Storytelling) - Mandrivets

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2018

  Content and Language integrated Learning - Mandrivets

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  English for Primary School Teachers - Ministry of Education and Science of Ukraine NUS -English

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  STEM-STEAM-STREAM - EdCamp

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! My name`s Julia. I`m from Ukraine. I have Master degree in teaching English and more than 10 years teaching experience as an individual coach, group teacher with students from preschool to senior age. Based on the above, I can definitely say that teaching - is my calling! I do know how to interact with kids, interest them and fall in love with English. My second passion is music. I`m a singer of church choir. I love travelling as well. For example, last summer I traveled to the USA and had an apportunity to practice my language skills with native speakers. The most important motto for my teaching is - learning without stress! I invite you to the magical world of English with me. Looking forward to meet you at my lessons!
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 30 tháng 7 2024