Anna K.

Anna K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

88 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  National University of "Ostroh Academy"

  English philology

  student

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  Buki

  English tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  - All Right school

Teacher video cover
My name is Anna, I work with children and help them learn English. I am a student of the National University of "Ostroh Academy" in Ukraine. I study at the Faculty of Romano-Germanic Languages. I like watching movies and reading books. I also like children and learning English.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Đặt lịch học