Yana K.

Yana K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

256 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1996 – 2001

  International Institute of of Linguistics and Law

  English translator, International Relations

  Specialist

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2023

  "All Right" English school

  Teacher of trial lessons

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2001

  English translator - International Institute of of Linguistics and Law

Teacher video cover
Hi! I'm Yana from Ukraine. I'm a teacher of trial lessons. I'm a happy mother and wife. I've been teaching English to my daughter for 2 years and now my aim is to help you enter the best English school! I graduated International Institute of Linguistics and Law in 2001. I adore kids, English, movies, writing, swimming, dancing and I love to learn something new. Welcome to the "All Right" family!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga, tiếng anh
Đặt lịch học