Veronika P.

Veronika P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

19 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2025

  Kyiv National Linguistic University

  English language and literature

  bachelor degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2023

  Just School

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I am Veronika, an English teacher. I am currently studying to get a diploma as a teacher of English language and literature and I have a year of experience working with children. I mainly teach children from 5 to 17 years old. I am a cheerful, responsible and calm person and I like to create a friendly and respectful atmosphere in my classes where children can feel free and comfortable. You can join my lessons and make learning English easy and enjoyable with me. Sincerely yours, Teacher Veronika
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới