Liubov T.

Liubov T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

20 reviews

Professional Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2009 – 2013

  Chortkiv Oleksandr Barvinskyi Regional Pedagogical School

  Primary education teacher, foreign language teacher in primary classes.

  Junior Specialist

 • 2013 – 2015

  Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

  Primary School Teacher.

  Bachelor

 • 2015 – 2016

  Ternopil Pedagogical University

  Primary Education Manager, Primary School Teacher.

  Specialist

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2023

  Pidhaichyky school of grades I-II

  Primary school teacher, an English teacher in primary classes, a deputy headmaster.

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2013

  Junior Specialist's Diploma - Chortkiv Oleksandr Barvinskyi Regional Pedagogical School

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2015

  Bachelor's Diploma - Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University.

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2016

  Specialist's Diploma - Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2017

  Certificate - Public union "Osvitoria". National award "Global Teacher Prize Ukraine".

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  Certificate - Ternopil Regional Communal Institute of Postgraduate Pedagogical Education.

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  Certificate - Ternopil Regional Communal Institute of Postgraduate Pedagogical Education.

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2022

  Certificate - Ternopil Regional Communal Institute of Postgraduate Pedagogical Education.

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Certificate - Online education studio EdEra

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Liubov. I am 29 years old. I am a primary school teacher, an English teacher in primary classes and a deputy headmaster. I have a higher education. I love my job because I love children. My work experience is 10 years. I always work for results. I can find an approach to each child. I am friendly, responsible and communicative. I am constantly working on self-education. I will be happy to become your teacher!
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học