Norfaisah I.

Norfaisah I. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

26 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, IELTS, TOEFL, High school graduation examination teacher with 7 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2010 – 2015

  Mindanao State University - Main Campus

  Tourism Management

  Bachelor of Science in Tourism

 • 2020 – 2021

  St. Peter's College

  Major in Social Studies

  Professional Education Course

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2020

  Acadsoc

  English as second language teacher

 • 2020 – 2021

  51talk

  English as Second Language Teacher

 • 2021 – 2022

  Linggua

  English as Second Language Teacher

 • 2022 – 2023

  GnGn Eikawa

  English as Second Language Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Accent Training - Acadsoc

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  Exam Preparation Training - Acadsoc

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  English for kids Training - Acadsoc

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  English for kids level 1 training - Acadsoc

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  English for kids level 3 training - Acadsoc

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Office Application - MASCOM Computer Learning Centre

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, I am teacher Norfaisah but you can call me dolly for short. I am a licensed professional teacher with 5 years of experience in teaching students aged 5 to 20 years old. I have 2 bachelor degrees earned, Bachelor of Science in Tourism and Bachelor of Science in Education. I am a friendly, cheerful, passionate, and responsible person. Teaching is what I love to do and kids are my biggest inspiration for they are the hope of our future. Join my classes to learn and speak English together. Warmest regards, teacher Dolly
 • Kinh nghiệm làm việc 7 years
 • Học từ 5 đến 20 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tagalog
Không dành cho các học sinh mới