Lorelyn L.

Lorelyn L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

35 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2020

  JH Cerilles state College

  Teaching kids

  Bachelor of Elementary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  51talk

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TESOL/TEYL - Teach International

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello there, I am Teacher Lorelyn I'm from the Philippines. I'm a graduate of Bachelor of Science in Elementary Education. I am a certified English Teacher with TESOL and TEYL Certificate. I've been an ESL teacher for more than 3 years. I am a fun, patient, friendly, and passionate Teacher. I have taught students From beginners to advanced. I use release, toys, flashcards, and other teaching aids to teach my students. In my class, we can dance, sing, write, draw, and read while learning. I love teaching children and my goal in Teaching children is to help them achieve the greatest potential to speak the English Language with confidence.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tagalog
Không dành cho các học sinh mới