Elina P.

Elina P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

109 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2019

  State University "Alecu Russo"

  English and German Language and Literature Teacher

  Highest Degree

 • 2020 – 2022

  State University "Alecu Russo"

  English Translator

  Master´s Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2022

  Gymnasium

  English teacher

 • 2022 – 2023

  Educational Private Centre

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Diploma of Licence Higher Education - State University "Alecu Russo"

 • 2021

  Certificate of Graduation - Academy for Innovation and Change through Education

 • 2022

  Certificate of Recognition - XXXL International Institute of Generations

 • 2022

  Diploma of Master´s Degree - State University "Alecu Russo"

 • 2023

  Certificate of Participation - XXXL International Institute of Generations

Teacher video cover
Hi! I am Elina. I am an English language teacher with 5 years of professional experience. I am creative, responsible, cooperative and reliable person who is always interested in personal and professional development! I love not only to teach English but also to learn and discover a great diversity of something new! Let`s develop and have fun together!!!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng nga bản ngữ, tiếng rumani, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới