Caresteene L.

Caresteene L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

7 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2019

  Jose Rizal Memorial State University

  English

  Bachelor of Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2024

  51talk, 91talk, Gunwoo Education, Tuteemate Online Tutor, Lingostar

  Teacher/Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • -

 • 2019

  Certificate of Diploma , TESOL Certificate and TEFL Certificate - Bachelor of Secondary Education Major in English

Teacher video cover
HI! I'm Teacher Care. I am an English Teacher here in the Philippines. I graduated Bachelor's Degree in Secondary Education major in English. I am a licensed professional teacher with more than 3 years of teaching experience. Our sessions will be fun, enriching and winning. Come and join my class! and we will explore the beauty of English together! Isn't it exciting?! See you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog
Không dành cho các học sinh mới