Elisa C.

Elisa C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

62 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2023

  Professional High School

  Music

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – present

  All Right

  English Teacher for Kids

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  TESOL - Udemy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi! 👋 My name is Elisa and I am from Italy. I love kids and I am a Certified English Teacher. It is very important for me to make my students feel comfortable, loved and respected. Do you want to learn and have fun at the same time? Well... you are at the right place ;) Looking forward to meeting you at my lessons! 🤗
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý bản ngữ, albanian bản ngữ
Đặt lịch học