Valeria P.

Valeria P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

37 reviews

Professional Teach kids, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE teacher with 18 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2004 – 2009

  Instituto del Profesorado Dr. Joaquín V. González

  Profesora de Inglés

Kinh nghiệm làm việc

 • 2005 – 2023

  Liceo Cultural Británico

  English teacher

 • 2010 – 2014

  Hay Group and Carrier companies

  English tutor

 • 2013 – 2023

  St Margaret's School

  IGCSE English teacher

 • 2022 – 2023

  Buenos Aires Open Centre (Cambridge exam centre)

  Speaking Examiner

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  CEG 1 "Google for Education" - St Margaret's School

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Teaching has always been a passion. I have done the teacher training college in Buenos Aires at Joaquín V. González and I have been working since 2005 at two important schools in Buenos Aires as well as with private students. I have completed a course in Google Education to teach online as well. Last year I became a Cambridge Speaking Examiner for KEY, PRELIMINARY and FCE levels.
 • Kinh nghiệm làm việc 18 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng tây ban nha bản ngữ, tiếng anh, tiếng ý
Đặt lịch học