Tamara V.

Tamara V. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

18 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2009 – 2012

  Moldova State University

  French Language and Literature and English Language

  Licentiate in Humanities

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2023

  Theoretical Lyceum,, Ion Pelivan'' village Razeni, Republic of Moldova

  English and French Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2012

  Diploma of Licentiate Higher Education - Moldova State University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Tamara. Born in Republic of Moldova, Chisinau city. Learned at Theoretical Lyceum "Ion Pelivan'' village Razeni, Republic of Moldova. Graduated of Moldova State University, have been awarded the degree of Licentiate in Humanities in the field of Education The Humanities, field of training Modern and Classical Languages, speciality French Language and Literature and English Language. Work as French and English Teacher at Theoretical Lyceum ,, Ion Pelivan '' village Razeni, Republic of Moldova.
 • Học từ 3 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng pháp, tiếng rumani bản ngữ
Đặt lịch học