Sebastian P.

Sebastian P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

53 reviews

Professional Teach kids, Eighth-grade examination (E8) teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2022

  University of Rzeszów

  Bachelor's degree

 • 2022 – now

  University of Rzeszów

  Master's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – now

  English Language Tutoring

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Bachelor's Degree Diploma - University of Rzeszów

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Greetings! I'm Sebastian, and I'm thrilled to be your English tutor. My adventure with English started already in kindergarten but it was at the University of Rzeszow, where I earned my bachelor's degree in English Philology and developed my fascination on the subject. Now, I'm knee-deep in my master's studies, diving even deeper into the world of language. For the past five years, I've been on a tutoring adventure. What makes my teaching style special? It's all about diving into interactive lessons that turn learning into pure fun. My goal? To create a comfy space where you can freely learn, make mistakes, and watch your confidence soar.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ba lan bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học