Nina B.

Nina B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

12 reviews

Professional Teach kids teacher with years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2020

  Free International University of Moldova

  Language Acquisition, Translation and Interpretation

  Bachelor of Philology

 • 2020 – 2022

  Free International University of Moldova

  Language Acquisition

  Master of Philology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2022

  Freelancer

  Social worker, baby-sitter, assistant coach

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  Diploma of Bachelor's Degree - Ministry of Education, Culture and Research, Republic of Moldova

 • 2022

  Diploma of Master's Degree - Ministry of Education and Research, Republic of Moldova

Teacher video cover
I like learning new things, developing myself, doing sports and cooking. I am a positive and optimistic person. I have practiced freestyle wrestling for 14 years, and now I have switched to learning foreign languages. I have a bachelor's degree and a master's degree in philology in French and English. I am a responsible and dedicated person. I would like to teach children between the ages of 3 to 14 to gain experience and be more confident.
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng rumani bản ngữ, tiếng nga bản ngữ, tiếng anh, tiếng pháp
Đặt lịch học