Sofiia N.

Sofiia N. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

69 reviews

Professional teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  National university "Ostroh Academy"

  Romano-Germanic languages, 035 "Philology": 035.041 "Germanic languages and literature"

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – present

  All Right

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, I'm teacher Sofiia! I study at the university, majoring in English philology. I'm a very patient, enthusiastic, passionate, and responsible person. Not only that but I have always been fascinated by learning and teaching English. I strive to create a comfortable and collaborative learning environment where my students can express themselves to learn. Join my classes to start a new journey in learning English together! Sincerely, teacher Sofiia :)
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới